DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE

ĆWICZENIA PLANÓW OPERACYJNO-RATOWNICZYCH

DLA

VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

URZĄD MIEJSKI
W BRZEGU DOLNYM

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY W WIŃSKU

 

 

 

 

URZĄD MIASTA
I GMINY W WOŁOWIE

 

 

 

 

VITA POLYMERS
POLAND Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ we WROCŁAWIU

KONTAKT:

 

 

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w WOŁOWIE

 telefon:

(071) 36 82 233 – kpt. Tomasz Imielski

 

(071) 36 82 235 – mł. kpt. Barbara Chojnacka

  fax:

(071) 36 82 238

   email:

b.chojnacka@kwpsp.wroc.pl