psp_2

KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WE WROCŁAWIU

 

 strz_n_4 WYKAZ ZAKŁADÓW          strz_n_4 LOKALIZACJA

ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY
PCC ROKITA SA

MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND S.A.

TENSIS SP. Z O.O.

PCC EXOL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   ZATWIERDZIŁ:

 

 

 

 

 

                                                                                                                          WROCŁAW, DNIA          2013 R.

 


SPIS TREŚCI

 

        strz_n_1           KARTA AKTUALIZACJI PCC ROKITA SA

 

        strz_n_1           KARTA AKTUALIZACJI MAKHTESHIM – AGAN AGRO POLAND S.A.

 

        strz_n_1           KARTA AKTUALIZACJI TENSIS SP. Z O.O.

 

        strz_n_1           KARTA AKTUALIZACJI PCC EXOL S.A.

 

 

        strz_n_1           INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

        strz_n_1          1.  URUCHOMIENIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO

        strz_n_1          2.  ZBIORCZY WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW

        strz_n_1          3.  SYSTEM PRZEDSTAWIANIA SPOŁECZEŃSTWU INFOR­MACJI O WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻENIACH

        strz_n_1          4.  POWIADAMIANIE O ZAGROŻENIU AWARIĄ LUB JEJ WYSTĄPIENIU

        strz_n_1          5.  EWAKUACJA LUDNOŚCI

        strz_n_1          6.  POMOC MEDYCZNA

        strz_n_1          7.  TRANSGRANICZNE SKUTKI AWARII

        strz_n_1          8.  POSTĘPOWANIE POAWARYJNE

        strz_n_1          9.  ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

        strz_n_1        10.  INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPECY­FIKI ZAGROŻENIA ORAZ LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ

        strz_n_1        11.  DOKUMENTACJA GRAFICZNA