KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WE WROCŁAWIU

 

  WYKAZ ZAKŁADÓW            LOKALIZACJA

ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY

 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ HUTA MIEDZI „LEGNICA”
”ENERGETYKA” SP. Z O.O. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W4

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      ZATWIERDZIŁ:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             WROCŁAW, DNIA    SIERPNIA 2009 R.
SPIS TREŚCI

 

        *           KARTA AKTUALIZACJI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ HUTA MIEDZI „LEGNICA”


        *           KARTA AKTUALIZACJI ”ENERGETYKA” SP. Z O.O. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W4 „LEGNICA”

 

        *           INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

                  1.  URUCHOMIENIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO

                  2.  ZBIORCZY WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW

                  3.  SYSTEM PRZEDSTAWIANIA SPOŁECZEŃSTWU INFOR­MACJI O WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻENIACH

                  4.  POWIADAMIANIE O ZAGROŻENIU AWARIĄ LUB JEJ WYSTĄPIENIU

                  5.  EWAKUACJA LUDNOŚCI

                  6.  POMOC MEDYCZNA

                  7.  TRANSGRANICZNE SKUTKI AWARII

                  8.  POSTĘPOWANIE POAWARYJNE

                  9.  ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

                10.  INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPECY­FIKI ZAGROŻENIA ORAZ LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ

                11.  DOKUMENTACJA GRAFICZNA