ORGANIZATORZY:

 

 

 

           

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

 

ĆWICZENIA PLANÓW OPERACYJNO-RATOWNICZYCH

DLA

 

„ENERGETYKA” Sp. z o.o.

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WYDZIAŁ W4 LEGNICA

 

 

 

 

URZĄD MIASTA I GMINY LEGNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZKAZ DOLNOŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

            ZAŁĄCZNIK nr 1

            ZAŁĄCZNIK nr 2

            ZAŁĄCZNIK nr 3

 

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ

PROGRAM SZKOLENIA

ZAŁOŻENIA DO ĆWICZEŃ APLIKACYJNYCH

 

 

UWAGI TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

„ENERGETYKA” Sp. z o.o.

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNOP-ŚCIEKOWEJ WYDZIAŁ W4 LEGNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU

 

KONTAKT: b.babuska@kwpsp.wroc.pl

fax:      (071) 36 82 238

telefon: (071) 36 82 233 – kpt. Tomasz Imielski

            (071) 36 82 235 – mł. kpt. Barbara Babuśka

 

           

 

 

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LEGNICY