ORGANIZATORZY:

 

 

 

           

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIA PLANÓW OPERACYJNO-RATOWNICZYCH

DLA

 

OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH

Sp. z o.o.

 

BAZA PALIW NR 10 W KAWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZKAZ DOLNOŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

            ZAŁĄCZNIK nr 1

 

ZAŁOŻENIA DO ĆWICZEŃ APLIKACYJNYCH

ZAŁOŻENIA DO ĆWICZEŃ RATOWNICZYCH

SCHEMAT ALARMOWANIA PODMIOTÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

SCENARIUSZ ĆWICZEŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH „KAWICE 2008”

 

UWAGI TECHNICZNE

 

 

 

OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o. BAZA PALIW NR 10 W KAWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU

 

KONTAKT: b.babuska@kwpsp.wroc.pl

fax:      (071) 36 82 238

telefon: (071) 36 82 233 – kpt. Tomasz Imielski

            (071) 36 82 235 – mł. kpt. Barbara Babuśka

 

           

 

 

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LEGNICY