Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust.2

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(sprzeciw w drodze decyzji do wniosku o nieudostępnianie informacji)

 

Powrót do strony głównej Ý

Lp.

Nazwa powiatu na ternie którego znajduje się zakład

Data  i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej

 Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  tel./fax i ew.
e-mail

Nazwa, siedziba,  adres strony internetowej zakładu oraz

tel./fax i ew. e-mail

ze wskazaniem, czy to jest zakład
o dużym ryzyku czy zakład
o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący

2016 rok

1.

Kłodzko

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład nr 2

ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

orion@selena.com

www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

2.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

3.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

4.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

pow. Wołów

5.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

ADAMA Manufacturing Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

ADAMA Manufacturing

Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

www.adama.com/poland-manufacturing/pl

 

pow. Wołów

6.

Wrocław

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl 

Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 024 – 256-71-57

fax: 71-348-21-97

 

artur.wajda@orlen.pl

www.orlen.pl

pow. Wrocław

7.

Wrocław

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel:  071 324 81 06

fax: 071 324 84 19

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3M.pl

 

e-mail: kontakt przez ww. adres

 

pow. Wrocław

 

 

 

 

 

do góry