Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania awariom PZA

o których mowa w art. 250 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Powrót do strony głównej Ý

Lp.

Nazwa powiatu na ternie którego znajduje się zakład

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  tel./fax i ew.
e-mail

Nazwa, siedziba,  adres strony internetowej zakładu oraz

tel./fax i ew. e-mail

Data złożenia/ wpływu

i pozytywnego zaopiniowania

PZA

2016 rok

1.

Oława

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

Złożony

14 września 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

14 października 2016 r.

 

2.

 

Kłodzko

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

 

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład nr 2

ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

orion@selena.com

www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

Złożony

30 listopada 2015 r.

Decyzja/ sprzeciw do PZA

29 grudnia 2015 r.

 

Złożony

7 lipca 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

6 sierpnia 2016.

 

Złożony

29 września 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

29 października 2016 r.

3.

Wołów

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

pow. Wołów

Złożony

31 maja 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

30 czerwca 2016 r.

4.

Milicz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie

ul. M.Kasprzaka 25,

01-224 Warszawa

Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 15

fax: 068 329 14 30

 

 d.owzg@pgnig.pl

 

PGNiG SA w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze
PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice

 

tel. 071 380 86 11

tel. 068 329 13 72

fax: 068 329 12 36

 

d.owzg@pgnig.pl  www.zielonagora.pgnig.pl

 

pow. Milicz

Złożony

7 czerwca 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

7 lipca 2016 r.

5.

Wołów

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

tech@vitafoam.pl

 

www.vitapp.com

 

pow. Wołów

Decyzja - nakazowa

Złożony

5 września 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

5 października 2016 r.

6.

Wołów

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

Złożony

31 maja 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

20 czerwca 2016 r.

7

Legnica

Operator Logistyczny

Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06


kancelaria@olpp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 - 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

www.olpp.pl

 

 

pow. Legnica

Złożony

31 maja 2016 r.

Decyzja/ sprzeciw do PZA

27 czerwca 2016 r.

 

Złożony

2 listopada 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

……

8.

Legnica

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

pr@kghm.pl

www.kghm.pl

 

pow. Legnica

Złożony

31 maja 2016 r.

Decyzja/ sprzeciw do PZA

24 czerwca 2016 r.

 

Złożony

30 września 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

30 października 2016 r.

9.

Wołów

 

 

od 01.02 2016 r. zakład włączony

do PCC EXOL SA

TENSIS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

 

 

TENSIS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

10.

Wołów

 

ADAMA Manufacturing Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

 

ADAMA Manufacturing

Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

www.adama.com/poland-manufacturing/pl

 

pow. Wołów

Decyzja - nakazowa

Złożony

29 lipca 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

28 sierpnia 2016 r.

11.

Wrocław

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel:  071 324 81 06

fax: 071 324 84 19

 

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3M.pl

 

e-mail: kontakt przez ww. adres

 

pow. Wrocław

Złożony

30 maja 2016 r.

Decyzja/ sprzeciw do PZA

24 czerwca 2016 r.

 

Złożony

3 sierpnia 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

2 września 2016 r.

12.

Legnica

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej- Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

 

Energetyka Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

www.energetyka.lubin.pl mjodo@energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

Złożony

2 czerwca 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

2 lipca 2016 r.

13.

Wołów

 

 

od 01.02 2016 r. zakład połączył się z TENSIS Sp. z o.o.

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

 

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

Złożony

18 lutego 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

19 marca 2016 r.

 

Złożony

26 października 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

……

14.

Wrocław

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl 

Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 024 – 256-71-57

fax: 71-348-21-97

 

artur.wajda@orlen.pl

www.orlen.pl

pow. Wrocław

Decyzja – nakazowa Złożony

23 września 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

23 października 2016 r.

15.

Polkowice

MAXAM POLSKA  Sp. z o.o.

Duninów 3

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

 

biuro-polska@maxam.net

MAXAM POLSKA  Sp. z o.o.

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

www.maxam.net/civil_explosives/pl/poland

 

pow. Polkowice

Decyzja – nakazowa Złożony

1 sierpnia 2016 r.

Decyzja/ sprzeciw do PZA

22 sierpnia 2016 r.

 

Złożony

23 września 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

23 października 2016 r.

16.

Głogów

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.com 

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

Złożony

2 czerwca 2016 r.

Decyzja/ sprzeciw do PZA

24 czerwca 2016 r.

 

Złożony

18 sierpnia 2016 r.

Pozytywnie zaopiniowany

17 września 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry