Województwo: dolnośląskie

 

INFORMACJA

O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZYCH PLANACH OPERACYJNO – RATOWNICZYCH
LUB ICH ZMIANACH

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

Powrót do strony głównej Ý

 

Lp.

Oznaczenie

prowadzącego zakład

jego adres zamieszkania

lub siedziby

oraz tel./fax i ew. e-mail

 

Nazwę, siedzibę, adres zakładu

oraz tel./fax

i e-mail

Data

przyjęcia

planu operacyjno – ratowniczego

zmiany planu operacyjno – ratowniczego

1.

KGHM Polska Miedź S.A.


59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel.: +48 76 74 78 200

fax.: +48 76 74 78 500

 

strona internetowa:

www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel.: 076 747 70 01
tel.: 076 833 20 71
fax: 076 833 31 03

 

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

 

2.

„Energetyka” Sp. z o.o.

 

59-320 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

 

tel.: +48 76 74 69 105 

tel.: +48 76 74 69 106


email:

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

strona internetowa:

http://www.energetyka.lubin.pl

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

 

67-231 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel: 076  836 69 00

fax: 076 836 71 57

 

Zakład od 2011 r. jest częścią

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

10.08.2009 r.

 

3.

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

Zakład skreślony z listy zakładów o dużym ryzyku

20 grudnia 2013 r.

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

 

30.03.2004 r.

 

2006 r.

4.

ORION Polyurethanes
Sp. z o.o.

 

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03


e-mail:
firma@orion.biz.pl

Zakład nr 2
w Nowej Rudzie – Słupiec


ul. Spacerowa 26
57-402 Nowa Ruda


tel.: 074 872 04 01
fax: 074 872 04 03

 

e-mail: sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

18.10.2009 r.

2010 r.

 

5.

KGHM Polska Miedź S.A.

 

59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel.: +48 76 74 78 200

fax.: +48 76 74 78 500

 

strona internetowa:

www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi Legnica

 

59-220 Legnica

Ul. Złotoryjska 194

 

tel: 076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

strona internetowa:

www.kghm.com.pl

 

10.08.2009 r.

2010 r.

6.

„Energetyka” Sp. z o.o.

 

59-320 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

 

tel.: +48 76 74 69 105 

tel.: +48 76 74 69 106


email:

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

strona internetowa:

http://www.energetyka.lubin.pl

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel: 076 746 48 88

 

strona internetowa:

http://www.energetyka.lubin.pl

 

18.08.2008 r.

2008 r.

2009 r.

7.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul.Wyszogrodzka133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

email: kancelaria@olpp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


email: kawice@olpp.pl

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

8.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

00-537 Warszawa

ul. Krucza 6/4

 

 

Oddział w Zielonej Górze

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice

 

65-034 Zielona Góra

ul. Bohaterów Westerplatte 15

 

tel: 068 329 14 00

068 329 13 31

 

e-mail:

zielonagora@pgnig.pl

strona internetowa:

PGNiG S.A. – Oddział w Zielonej Górze

20.11.2008 r.

2008 r.

2011 r.

2014 r.

9.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska21

09-400 Płock

 

Zakład skreślony z listy zakładów o dużym ryzyku

27 lipca 2011 r.

W

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

 

56-416 Twardogóra

 

tel: 071  315 78 44

fax: 071  315 76 24

 

e-mail:

grabowno@olpp.pl

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

10.

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

 

40-155 Katowice

ul. Konduktorska 8

 

Odstąpienie od Zewnętrznego Planu Operacyjno –Ratowniczego  z dniem 29 luty 2012 r.

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  313 40 31

fax: 071  313 40 35

 

e-mail: 

sekretariatsilesia@silesia.pl

 

06.04.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2010 r.

2011 r.

11.

MAXAM POLSKA SP. Z O.O.

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

 

tel: 076  819 26 11

fax: 076 819 26 70

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2009 r.

12.

PCC Rokita SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  319 20 00

fax: 071  319 21 89

 

strona internetowa: www.rokita.com.pl

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  319 20 00

fax: 071  319 21 89

 

strona internetowa: www.rokita.com.pl

 

26.02.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2011 r.

2013 r.

13.

 

Adama Manufacturing Poland SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  319 23 85

fax: 071  319 21 50

 

 

strona internetowa:

www.rokita-agro.com.pl

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  319 23 85

fax: 071  319 21 50

 

 

strona internetowa:

www.rokita-agro.com.pl

 

26.02.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2011 r.

2013 r.

14.

Tensis Sp. z o.o.

 

Zakład od 2016 r. jest częścią PCC Exol SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  319 36 64

fax: 071  319 20 64

 

strona internetowa: http://www.tensis.pl

 

04.2011 r.

2013 r.

15.

Prezes Zarządu
Vita Polymers Poland
Sp. z o.o.


ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny


tel  71 3808900
fax 71 3808913


sales@vitafoam.pl

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.


ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

 

tel  0 71 3808900
fax 0 71 3808913


sales@vitafoam.pl

26.02.2004 r.

2004 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

16.

PCC Exol SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 21 27
fax: 071 794 25 50


zarzad_exol@pcc.eu 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 21 27
fax: 071 794 25 50


zarzad_exol@pcc.eu 

 

07. 2013 r.

17.

PCC MCAA Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 36 11
fax: 071 794 35 17

e-mail: sekretariat_mcaa@pcc.eu

www.mcaase.eu

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 36 11
fax: 071 794 35 17

 

2015 r.

18.

TERMINAL PALIW POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

tel: 24 365 00 00
fax:24 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

 

13.12.2010 r.

19.

3 M Wrocław Sp. z o.o.

 

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

strona internetowa: www.3m.pl

 

27.12.2013 r.

2014 r.

20.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej

 

ul. Polkowicka 52

59-305 Rudna

 

tel. 76 747 93 11

fax. 76 747 93 90

www.kghm.com

 

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

20.04.2012 r.

2015 r.

2016 r.

Szczegółowe  informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu;   ul. Borowska 138,  pokój nr 308 a.