Województwo: dolnośląskie

 

INFORMACJA

O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPORZĄDZENIE ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO - RATOWNICZEGO

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Z 2013 poz.1232, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 poz. 2145)

 

Powrót do strony głównej Ý

 

Lp.

Nazwa organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy oraz jego dane teleadresowe

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego nr tel., faksu i adres email

Przedmiot sprawy

Możliwość zapoznania się z dokumentacją

Miejsce składania uwag i wniosków

Termin składania uwag i wniosków

Informacja o przyjęciu dokumentu, możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnienie

AKTUALIZAJCE ZPOR – POSTĘPOWANIE TRWAJĄCE

1.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

 

ADAMA Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel. 71 794 32 35

fax. 71 794 39 44

biur_amp@adama.com

 

www.adama.com

 

aktualizacja ZPOR

Forma elektroniczna ZPOR dostępna

tutaj

 

Pełna wersja ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

9 czerwca 2017 r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie

KW PSP we Wrocławiu

(ul. Borowska 138)

 

 

 

AKTUALIZAJCE ZPOR – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

1.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej

 

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów WydobywczychŻelazny Most“

aktualizacja ZPOR

 

 

Pełna wersja ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

30 sierpnia 2016 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 20.09.2016r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

Szczegółowe  informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu, ul. Borowska 138