Województwo: dolnośląskie

Decyzje Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ustalające  grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina
 
 

efekcie domina – rozumie się przez to potencjalne oddziaływanie instalacji lub zakładów, których zlokalizowanie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub pogłębić jej skutki,
w szczególności ze względu na skoncentrowanie posiadanych rodzajów i ilości składowanych substancji niebezpiecznych, a także ze względu na położenie geograficzne

Zgodnie z art. 267  ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. 2017 poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2015, poz.2145)

 

Powrót do strony głównej Ý

Przejdź do roku 2005

Przejdź do roku 2009

Przejdź do roku 2013  

 Zmiana zakresu informacji zawartych w tabeli w 2017 r.

Przejdź do roku  2017

ostatnia aktualizacja: 15 maja 2017 r.

 

Lp.

Data zamieszczenia informacji

i nr wpisu

w publicznie dostępnym wykazie

Nr i data

wydania

decyzji

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz

tel./fax  i ew. e-mail

adres zakładu

oraz tel./fax

i ew. e-mail

2005

 

 

 

 

1.

23.02.2005 r.

 

1

 

 

Decyzja nr

 

82/2005

 

z dnia

23.02.2005r.

 

 

1.   Pan Mirosław Krutin
Prezes Zarządu
Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

 

 

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

internet: www.rokita.com.pl

e-mail: rzecznik.prasowy@rokita.com.pl

2.   Pan Lesław Piszka
Prezes Zarządu
Rokita - Agro S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

Rokita - Agro S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

tel: 071  31 92 385

fax: 071  31 92 150

internet: www.rokita-agro.com.pl

e-mail: agro@rokita-agro.com.pl

3.   Pan Jarosław Małysa
Dyrektor Naczelny
Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

tel: 071 31 96 833

fax: 071 31 97 944

 e-mail: sales@vitapp.com.pl

            tech@vitapp.com.pl

2.

23.02.2005 r.

 

 

2

 

Decyzja nr

 

83/2005

 

z dnia

23.02.2005r.

1. Pan Sławomir Pakulski

    Dyrektor  Pełnomocnik Zarządu

    KGHM Polska Miedź. S.A.

    Oddział Huta Miedzi „Głogów”

    59-301 Lubin

    ul. Marii Skłodowskiej-Curie48

  

    tel:  0 76  84 78 200

    tel:  0 76  84 78 202

    fax: 0 76  84 78 500

KGHM Polska Miedź. S.A.

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 internet:  www.kghm.com.pl

 e-mail: pr@kghm.pl

 

2. Pan Mariusz Rzepczyński

    Dyrektor  Pełnomocnik Zarządu

    KGHM Polska Miedź. S.A.

    Oddział Zakład Gospodarki Wodą

    ul. Marii  Skłodowskiej –Curie 92
59-301 Lubin

 

tel. 076 746 48 80

fax:076 746 48 99

 

KGHM Polska Miedź. S.A.

Oddział Zakład Gospodarki

Wodą / Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

tel.  076 83 67 133

fax: 076 83 67 136

internet:

www.kghm.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź. S.A.

Oddział Zakład Gospodarki

Wodą / Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

internet: www.kghm.pl

e-mail: pr@kghm.pl

3. Pan Henryk Błaszak

    Kierownik Oddziału w Głogowie

    BOC GAZY Sp. z o.o.

   

SIEDZIBA ZARZĄDU

02-757 Warszawa

ul. Pory 59

tel. +48 22 440 32 00

fax +48 22 440 32 05

komertel 0-39 126 050, 0-39 126 049

internet: www.boc.com.pl

BOC GAZY Sp. z o.o.

w Warszawie

Oddział   Zakład Produkcji Gazów Technicznych
tel. 076 836 68 47

fax 076 836 73 09

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

internet: www.boc.com.pl

 

Powrót do góry

 

 

 

2009

1.

09.04.2009 r.

 

 

 

3

Decyzja nr

 

281/2009

 

z dnia

09.04.2009 r.

Herbert Wirth

Prezes Zarządu

 

Artur Więznowski – Dyrektor

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica


tel.  076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

Adam Siwek

Prezes Zarządu

 

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

www.energetyka.lubin.pl

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

Energetyka Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194


kierownik, 721-35-31

tel: 076 746 48 88

www.energetyka.lubin.pl

 

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

 

pow. Legnica

2.

09.04.2009 r.

 

 

4

Decyzja nr

 

282

 

z dnia

09.04.2009 r.

Herbert Wirth

Prezes Zarządu

 

Roman Grzelczak – Dyrektor

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

Adam Siwek

Prezes Zarządu

 

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej- Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

www.energetyka.lubin.pl

sekretariat@energetyka.lubin.pl

Energetyka Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowicekierownik  076  836-71-35

tel: 076 836 69 00

fax:076 836 71 57

 

www.energetyka.lubin.pl

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

pow. Głogów

 

AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
ul. Pory 59
02-757 Warszawa

 

tel:  022 440 32 00
fax: 022 440 32 05

www.airproducts.com.pl

 

AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
Zakład Głogów  

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

tel :0 76 836 68 47

fax 076 836 73 09

 

www.airproducts.com.pl

http://rds.yellowpages.pl/v/1-101-1662-11491/z.gif;_P=fid=187366

pow. Głogów

3.

09.04.2009 r.

 

 

5

Decyzja nr

 

283

 

z dnia

09.04.2009 r.

 

 

Prezes Zarządu –

Dyrektor Generalny

Jarosław Mazur

 

PCC  „Rokita” S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

tel . 071 794 2582

fax. 071 794 2570

e-mail: kontakt@pcc.rokita.pl

PCC  „Rokita” S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

tel . 071 794 2000

fax. 071 794 2197
tel . 071 794 3000

fax. 071 794 2189

www.pcc.rokita.pl

e-mail: kontakt@pcc.rokita.pl

pow. Wołów

Prezes Zarządu –

Dyrektor Generalny

Michael Reiss

 

Rokita-Agro  S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel. +48 71 794 32 35

fax +48 71 794 39 66

 

email: agro@rokita-agro.com.pl

Rokita-Agro  S.A.
56-120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4


tel. +48 (0 prefix 71) 794 22 35
fax +48 (0 prefix 71) 794 39 66


email:
agro@rokita-agro.com.pl

 

 

 

pow. Wołów

Marcin Żurakowski

Prezes Zarządu

 

Tensis Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

tel.
+48 71 319 3664
fax. +48 71 319 2064

email: tensis@tensis.pl

Tensis Sp. z o.o.


ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

tel.
+48 71 319 3664
fax. +48 71 319 2064

www.tensis.pl
email: tensis@tensis.pl

 

pow. Wołów

MAUNDRELL GRAHAM
Członek Zarządu

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

tel  +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3197944

 

sales@vitapp.com.pl
tech@vitapp.com.pl

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny


tel  +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3197944

sales@vitapp.com.pl
tech@vitapp.com.pl

pow. Wołów

Powrót do góry

2013

1.

13 czerwca 2013 r.

 

6

 

Decyzja nr

 

WZ.5586.32.1.2013

 

z dnia

 

13 czerwca 2013 r.

Prezes Zarządu

 

 

PCC  Rokita S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

tel . 071 794 2582

fax. 071 794 2570

e-mail: zarzad@pcc.eu

 

PCC  Rokita S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

tel . 071 794 2000

fax. 071 794 2197
tel . 071 794 3000

fax. 071 794 2189

www.pcc.rokita.pl

e-mail: kontakt@pcc.eu 

pow. Wołów

Prezes Zarządu

 

 

Makhteshim Agan Agro

Poland   S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel. +48 71 794 32 35

fax +48 71 794 39 66

 

email: biuro@ma-agro.pl

Makhteshim Agan Agro

Poland   S.A.

56-120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4


tel. +48 (0 prefix 71) 794 22 35
fax +48 (0 prefix 71) 794 39 66


email:
:   biuro@ma-agro.pl   

 

pow. Wołów

Prezes Zarządu


PCC  Exol S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

tel. +48 71 794 26 97

fax +48 71 794 25 50

email : zarzad_exol@pcc.eu

 

 

PCC  Exol S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

 

 

tel.: 071 794 21 27,

fax: 071 794 25 50
e-mail: zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

Prezes Zarządu

 

Tensis Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

tel.
+48 71 319 3664
fax. +48 71 319 2064

email: tensis@tensis.pl

Tensis Sp. z o.o.


ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Tel.: (71) 794 36 64
Fax: (71) 794 20 64
www.tensis.pl


e-mail:
tensis@tensis.pl

 

pow. Wołów

Prezes Zarządu

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

tel  +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3808913

 

sales@vitafoam.pl
tech@vitafoam.pl

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny


tel  +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3808913

sales@vitafoam.pl
tech@vitafoam.pl

pow. Wołów

2.

13 czerwca 2013 r.

 

7

 

 

Decyzja nr

 

WZ.5586.33.1.2013

 

z dnia

 

13 czerwca 2013 r.

Prezes Zarządu

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel. 76 74 78 200

fax 76 74 78 500

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

 

pow. Głogów

 

 

 

 

AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
ul. Pory 59
02-757 Warszawa

 

tel:  022 440 32 00
fax: 022 440 32 05

www.airproducts.com.pl

 

AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
Zakład Głogów  

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

tel :0 76 836 68 47

fax 076 836 73 09

 

www.airproducts.com.pl

http://rds.yellowpages.pl/v/1-101-1662-11491/z.gif;_P=fid=187366

pow. Głogów

Powrót do góry

2017

 

Nazwa powiatu,
na ternie którego znajdują się zakłady

Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  tel./fax i adres e-mail

Nazwa, siedziba,  adres strony internetowej zakładu oraz

tel./fax i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący

1

.

wołowski

12 maja 2017 r.

 

 

Decyzja Nr

 

WZ.5586.21.2.2017

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Zakład o dużym ryzyku

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

 

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

 

Zakład o dużym ryzyku

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Zakład o dużym ryzyku

ADAMA Manufacturing Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

 

ADAMA Manufacturing

Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

www.adama.com/poland-manufacturing/pl

 

Zakład o dużym ryzyku

Vita Polymers Poland
Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

Vita Polymers Poland
Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

tech@vitafoam.pl

 

www.vitapp.com

 

Zakład o dużym ryzyku

WAL- MAR Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  35

56-120 Brzeg Dolny     

 

tel: 071/ 319 50 08

071 / 319 74 49

 

info@wal-mar.pl

WAL- MAR Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  35

56-120 Brzeg Dolny     

 

tel: 071/ 319 50 08

071 / 319 74 49

 

info@wal-mar.pl

www.wal-mar.pl

 

Zakład o zwiększonym ryzyku

Air Products Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 38

02-146 Warszawa

 

 

 

Air Products Sp. z o.o.

Oddział Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  29

56-120 Brzeg Dolny     

 

 

www.airproducts.com.pl

 

Zakład inny sąsiadujący

Powrót do góry

2.

głogowski

12 maja 2017 r.

 

Decyzja Nr

 

WZ.5586.22.2.2017

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.com 

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

Zakład o dużym ryzyku

Air Products Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 38

02-146 Warszawa

 

 

 

Air Products Sp. z o.o.

Zakład w Głogowie

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice     

tel: 076/ 747 69 12

fax: 076/ 747 73 09

 

www.airproducts.com.pl

 

Zakład o zwiększonym ryzyku

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 9

31-358 Kraków

 

 

tel: 12 62 79 300
fax: 12 62 79 333

 

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Zakład w Głogowie

ul. Żukowicka 1

67-200 Głogów

 

 

...

 

www.airliquide.com/pl/polska

 

Zakład o zwiększonym ryzyku

 

Powrót do góry

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu;   ul. Borowska 138,  pokój nr 202.