Przeżyć z czujką

10 stycznia  w jednej z jeleniogórskich galerii, odbyło się podsumowanie drugiej wspólnej akcji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze – „Czujka ratuje życie”.  Akcja mająca charakter edukacyjno-informacyjny, była realizowana od 13 grudnia 2019r. do 09 stycznia 2020 r. w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży bezpieczeństwa”. W Jeleniej Górze nadano jej wysoką rangę o czym świadczy fakt, iż uzyskała honorowy patronat prezydenta miasta.

Kampanię obfitującą w szereg przedsięwzięć prowadzili jeleniogórscy strażacy m. in. w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w połowie grudnia na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Wówczas to spośród 502 zgłoszeń do konkursu, które wpłynęły od mieszkańców Jeleniej Góry, rozlosowano 105 czujek tlenku węgla. Zgłoszenie polegało na udzieleniu w specjalnie przygotowanej ankiecie pięciu poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące zagrożeń związanych z „cichym zabójcą”.  Ankietę można było wypełnić i złożyć także w formie elektronicznej na stronie internetowej miasta Jeleniej Góry.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt rosnącego społecznego zainteresowania akcją. W poprzedniej edycji odnotowano 274 prawidłowych zgłoszeń, co przy obecnych  502 poprawnie wypełnionych ankietach z bieżącej kampanii oznacza wzrost w granicach 83 %. Dla zobrazowania zainteresowania akcją przez poszczególne grupy wiekowe warto wskazać, że  191 ankiet w wypełnili mieszkańcy w wieku  26-39 lat, 143 ankiet w wypełniono w grupie 40-55 lat,  121 ankiet w grupie powyżej 55 lat i 47 ankiet w grupie 18-25 lat.